Hoe kan ik opzeggen?

 

Het lidmaatschap opzeggen kan door een e-mail te sturen naar: 

Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december (het boekjaar).

Opzeggen is in principe alleen mogelijk per 31 december van een lopend boekjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van zes weken.
Opzeggingen moeten dus uiterlijk op 20 november schriftelijk of per e-mail zijn ontvangen.
Bij niet tijdige opzegging ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe boekjaar.

De procedure die van toepassing is staat in artikel 10, lid 4a van de Statuten en artikel 2, lid 2.4 van het Huishoudelijk Reglement.

 

Laatste Nieuws

Sponsoren

BC Venray op Facebook